Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości ustawą z 23 kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchodzono je tylko dwa razy – w 1937 i 1938 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej kultywowanie tego dnia było surowo zabronione, podobnie jak w okresie PRL-u.

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę ogłoszenia Manifestu PKWN – jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone ustawą sejmu w 1989 roku pod zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

W naszej szkole obchody Narodowego Święta Niepodległości miały miejsce w dniu 09 listopada 2017 roku. Uczniowie klas: 1 TI, 2 Tm, 3 Lg, 4 Lg uczestniczyli w wykładach oraz zajęciach warsztatowych przygotowanych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Pan Marek Łukasik – pracownik IPN – przedstawił najnowsze badania na tematy dotyczące: Polskiego Państwa Podziemnego, polskiego podziemia niepodległościowego po 1945 roku, (również na Podbeskidziu), polskich miesięcy (czerwca 1956, marca 1968, grudnia 1970, czerwca 1976).

W pozostałych klasach technikum, w ramach lekcji historii, zostały przeprowadzone zajęcia na temat: „Polskich dróg do niepodległości”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się, w oparciu o różnorodne źródła historyczne, z etapami walki Polaków o swoje Państwo na przestrzeni stu dwudziestu trzech lat. Z dużym zainteresowaniem, obejrzeli także fragmenty niezwykle cennych filmów fabularnych i dokumentalnych na w/w temat oraz wysłuchali pieśni patriotycznych z czasów pierwszej i drugiej wojny światowej w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W dniu 16 listopada o godz. 12.40 odbędzie się w naszej szkole spotkanie z panem Andrzejem Rozpłochowskim, działaczem opozycji w okresie PRL i jednym ze współtwórców śląskiej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany (13 grudnia 1981), rok później oskarżony o działania antypaństwowe, nie osądzono go, zwolniono na mocy amnestii w 1984 r.. W 1988 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w różnych przedsiębiorstwach i prowadził własną działalność gospodarczą. W 2009 r. ujawnił, iż jego ojciec był funkcjonariuszem komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa, a jego druga żona Barbara tajnym współpracownikiem SB. W 2010 powrócił do Polski.

Zarządzeniem prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego z 11 listopada 1990, Andrzej Rozpłochowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent RP na uchodźstwie odznaczył go uprzednio również Srebrnym Krzyżem Zasługi.

13 grudnia 2010 r. prezydent RP Bronisław Komorowski wyróżnił go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Andrzej Rozpłochowski zwrócił ten order prezydentowi w styczniu 2012 r. w proteście przeciwko wyrokowi w sprawie sprawców stanu wojennego. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Andrzeja Rozpłochowskiego w 2015 r. Krzyżem Wolności i Solidarności, 11 listopada 2017 r. nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Małgorzata Nikiel