Jak co roku klasy 2, 3 i 4 uczące się w zawodzie technik logistyk brały udział w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach, organizowanych przez Wydział Zarządzania i Transportu ATH w Bielsku-Białej. Zajęcia te odbyły się w dniach 24 i 25 września. Uczniowie udali się na bielską uczelnię pod opieką p. B. Adamaszek i p. Wioletty Kosińskiej. Tematy zajęć w których brali udział nasi uczniowie to :