W naszej szkole od listopada 2016 trwa realizacja projektu „Więcej TIK, bardziej w Europie – przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej. Wśród działań projektowych przewidziano 6 wyjazdów zagranicznych dla grona pedagogicznego ZSTiL.

W dniach 20-26 maja 2017 sześcioro nauczycieli wzięło udział w jednym z zaplanowanych wyjazdów - kursie „Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning”, odbywającym się w Hiszpanii, w Alcalá de Henares, k/Madrytu.

Podczas pracy w międzynarodowych zespołach, nauczyciele wymieniali się doświadczeniami i nawiązali kontakty, które umożliwią w przyszłości stworzenie wspólnych projektów wykorzystujących np. unijny program eTwinning.

S. Dyla, M. Kopeć, E. Seniow


Więcej na temat projektu: tutaj