Nasz projekt Erasmus+ wśród najlepszych projektów europejskich!

Projekt z programu Erasmus+, realizowany przez naszą szkołę w roku szkolnym 2015/2016 w ramach sektora Edukacja szkolna – Mobilność kadry, został uznany przez Polską Narodową Agencję Erasmus+ za jeden z najlepszych polskich projektów spośród kilkuset realizowanych od roku 2014. Koordynatorka projektu – mgr Grażyna Skęczek została zaproszona do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji European conference on Dissemination and Impact in the School Sector - „Best practice results from Erasmus+”, która odbyła się w dniach 17-19 maja b.r. w Bonn (Niemcy). W konferencji wzięło udział ponad 200 osób z 31 krajów. Podczas tego wydarzenia prezentowano najlepsze projekty europejskie. Organizatorzy konferencji wybrali nasz projekt „Lepiej zrozumieć, by lepiej pomóc – wyzwania wychowawcze dla nauczyciela 2015 2016” do przedstawienia innym uczestnikom podczas specjalnej wystawy. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem – pytano o formy działań projektowych, o wpływ projektu na pracę szkoły, o plany odnośnie przyszłych projektów europejskich.

Uczestnicy konferencji uczestniczyli też w dyskusjach plenarnych, pracowali w grupach nad zagadnieniami związanymi np. z upowszechnianiem rezultatów projektów. Bardzo ważna była wymiana doświadczeń między koordynatorami z różnych krajów i nawiązanie kontaktów, które mogą być przydatne przy realizacji kolejnych projektów międzynarodowych.

Więcej nt. projektu można przeczytać tutaj.