Nauczyciele z Hiszpanii z wizytą w naszej szkole

Na początku kwietnia gościliśmy w naszej szkole grupę 3 nauczycieli z Instituto de Educacion Secundaria la Creueta w Onil (Hiszpania).

Wizyta ta była kolejnym etapem współpracy z IES, nawiązanej w trakcie realizowania w naszej szkole projektu „Więcej TIK, bardziej w Europie – przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole”. Przez 5 dni Hiszpanie obserwowali sposoby prowadzenia lekcji w naszej szkole i aktywność uczniów. Poznali wyposażenie szkoły, szczególnie pracownie przedmiotów zawodowych, warsztaty, bibliotekę, szkolną izbę pamięci i zaplecze sportowe. Odwiedzili także Walcownię Metali „Dziedzice”, gdzie nasi uczniowie odbywają praktyki.

Nauczyciele hiszpańscy spotkali się również z Członkiem Zarządu Powiatu Bielskiego – panem Stanisławem Piętą.

Zorganizowano także specjalne spotkanie naszego grona z gośćmi z IES la Creueta, podczas którego Hiszpanie opowiedzieli o swojej szkole, kształceniu dwujęzycznym oraz o hiszpańskim systemie edukacji.

Goście zwiedzili zamek w Pszczynie, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kraków i pobliskie Beskidy.

Zapytani o wrażenia z wizyty Hiszpanie pochwalili atmosferę na lekcjach, bogate wyposażenie szkoły oraz otwartość naszych nauczycieli. Bardzo podobały im się przerwy po każdej 45-minutowej lekcji (w Hiszpanii przerwy są tylko co 2-3 lekcje, a każda lekcja trwa 55 minut). Byli też pod wrażeniem polskiej gościnności, a jedyną rzeczą, która nie budziła ich zachwytu był język polski i nazwy niektórych naszych miejscowości (Czechowice-Dziedzice, Szczyrk, Pszczyna itp.)Grażyna Skęczek