Grupa naszych nauczycieli na szkoleniu w Irlandii


W ramach realizowanego od ponad roku projektu „Więcej TIK, bardziej w Europie – przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole", kolejna grupa naszych nauczycieli uczestniczyła w dniach 13-18 listopada 2017r. w kursie zagranicznym, pt.: „Visits to Schools and Institutions in Ireland”. Jego organizatorem był Your International Training w Mallow (Irlandia).

Kurs miał na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technologiami komputerowymi, które mogą być wykorzystywane w szkolnictwie. Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach realizowanych przy pomocy narzędzi TIK, głównie internetowych, gdyż Internet staje się coraz powszechniejszym narzędziem pracy dydaktycznej, a także służy do kontaktów z rodzicami i uczniami.

Uczestnicy kursu zwiedzili również warsztaty praktycznej nauki zawodu w Mallow i Cork - organizatorzy zwracali uwagę na bliską korelację między potrzebami rynku pracy a kształceniem zawodowym.

W Cork nauczyciele odwiedzili także University College Cork i uczestniczyli w spotkaniu zapoznającym ich z historią i współczesnością szkolnictwa wyższego w Irlandii.

W ramach kursu uczestnicy poznali też ciekawe miejsca w Irlandii takie jak Blarney Castle oraz Park Narodowy Killarney.

Nabyte w trakcie kursu umiejętności uczestnicy wdrożą do swojej codziennej pracy dydaktycznej, a nawiązana współpraca z instytucją zagraniczną będzie kontynuowana w przyszłości.

M. Binda, J. Uchyła

Więcej na stronie projektu