STANISŁAW STASZIC (1755 – 1826) – ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ Konkurs Wiedzy z okazji Dnia Patrona Szkoły – 24 listopada 2017


Pod takim hasłem od siedemnastu lat organizowany jest w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach–Dziedzicach Dzień Patrona Szkoły, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat życia i działalności Stanisława Staszica. W panteonie wybitnych Polaków Stanisław Staszic zajmuje wyjątkowe miejsce. Nie było bowiem w końcu XVIII i początkach XIX wieku dziedziny życia publicznego, do której rozwoju nie wniósłby on trwałego wkładu. Wśród Polaków uchodził Staszic nie tylko za wzór pracowitości i zapału w realizacji podejmowanych zadań, ale również za wielkiego filantropa, hojnego dla innych. To człowiek, który zawsze starał się „być narodowi użytecznym”. Zajmował się nauczaniem dzieci, organizowaniem szkolnictwa, rozbudową krajowego przemysłu, handlu i górnictwa. Wysuwał projekty reformy ustroju Rzeczypospolitej, pisał prace odnoszące się do aktualnych wydarzeń społeczno – politycznych, prowadził badania naukowe, tłumaczył dzieła klasyków starożytnych i myślicieli francuskiego Oświecenia, badał strukturę geologiczną ziem polskich, a nawet próbował dokonać reformy obowiązującej pisowni, wykazywał zainteresowanie teatrem. U schyłku życia ukończył wielki poemat historiozoficzny, w którym starał się ukazać wszystkie sprężyny dziejów ludzkości.

W Konkursie „Wiedzy o życiu i działalności Stanisława Staszica oraz Jego Epoce”, w tym roku szkolnym 2017/2018, wzięło udział dwunastu uczniów, reprezentujących klasy technikum od I do IV. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat Patrona Szkoły oraz wiadomościami z historii Polski XVIII wieku.

I miejsce zajął JAKUB HOCZEK z klasy 4 Ta uzyskując 45 punktów (na 53 możliwe do zdobycia);
II miejsce uzyskała: KAROLINA PISAREK z klasy 3 Lg (42 punkty);
III miejsce wywalczył DAWID MALEC z klasy 1 Tm (36 punktów).

Kolejne miejsca zajęli:

4 miejsce ex aequo - GABRIELA KRUCZEK – KLASA 1 TL (34 punkty) MAKSYMILIAN SROKA –       KLASA1Tm(34 punkty)
5 miejsce -  KLAUDIA KRUCZEK – KLASA 3 Ta
6 miejsce -  DAWID BYRDZIAK – KLASA 2 Td
7 miejsce -  ALEKSANDRA KOŚCIELNY – KLASA 1 TI
8 miejsce -  PIOTR WYDMAŃSKI – KLASA 1 TL
9 miejsce -  SEBASTIAN WALCZAK – KLASA 1 TL
10 miejsce-  FILIP KRAWCZYK – KLASA 2 Td
11 miejsce-  EWELINA PASZEK – KLASA 4 Lg

Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Marzena Knap i Małgorzata Nikiel.

Wszystkim uczestnikom Konkursu gratulujemy i dziękujemy.

Małgorzata Nikiel