W dniach od 25-30 czerwca 2017 roku nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w kursie językowym „General English” w Dublinie w Irlandii, który zorganizowany został przez The Linguaviva Centre Ltd. Był to drugi wyjazd w trakcie realizowanego obecnie w ZSTiL projektu „WIĘCEJ TIK, BARDZIEJ W EUROPIE – przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole”, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej.

Założeniem kursu było poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację. W zajęciach w grupach (podział ze względu na stopień znajomości języka) brali udział uczestnicy z wielu państw nie tylko Europy (np. Hiszpania, Włochy, Niemcy), ale i Ameryki Południowej (np. Brazylia), Afryki (np. Algieria) czy Azji (np. Korea Płn, Japonia).

Organizatorzy szkolenia zadbali też o możliwość poszerzenia wiedzy uczestników nt. historii i paru atrakcji turystycznych Irlandii. Wycieczka do Klifów Moheru i miasta Galway, oprócz ukazania walorów turystyczno-krajoznawczych tych miejsc, była również dla uczestników, z racji prowadzenia jej przez przewodnika anglojęzycznego, „żywą lekcją” tego języka. Nauczyciele ZSTiL mogli też zobaczyć ciekawe miejsca w samym Dublinie, jak np. Katedra św. Patryka, Zamek Dubliński, Trinity College i Katedra Kościoła Chrystusowego.

Zgodnie z założeniami projektu, udział w kursie w Dublinie niewątpliwie przyczynił się do podniesienia kompetencji grona ZSTiL. Praca z językiem angielskim, jego wykorzystanie w kontaktach z innymi uczestnikami kursu, obserwacja technik i nowoczesnych narzędzi nauczania stosowanych w Linguaviva pomogą nauczycielom w opracowaniu nowych materiałów dydaktycznych. A skutkiem międzynarodowej współpracy w trakcie kursu i poznania mentalności innych narodów jest zwiększenie tolerancji i poszerzenie europejskiego wymiaru szkoły.T.Mościpan


Więcej na temat projektu: tutaj