Polsko- niemiecka wymiana młodzieży
Bergheim 2018

Jak co roku w marcu uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych odwiedzili partnerską szkołę zawodową Berufskolleg des Rhein- Erft-Kreises w Bergheim w ramach współpracy Powiatu Bielskiego z Powiatem Erf.

W czasie tygodniowego pobytu uczniowie bliżej poznali malownicze miasta powiatu, historię, zabytki i dzień dzisiejszy regionu. Uczniowie oczarowani byli w Kolonii przepiękną gotycką katedrą, symbolem miasta –Kőlner Dom.

Wielu wrażeń dostarczył wszystkim pobyt w kolońskim ogrodzie zoologicznym, spacer nadreńską promenadą, a przede wszystkim zwiedzanie Muzeum Czekolady. Wizyta w Muzeum Historii Niemiec w Bonn była dla uczniów prawdziwą lekcją historii, podczas której poznali historię Niemiec od zakończenia II-giej wojny światowej aż do zjednoczenia obu państw niemieckich.

W ramach praktyk zawodowych, które przewidziane są w programie wymiany uczniowie, pokazali swoje umiejętności zawodowe w miejscowych zakładach gastronomicznych (gastronom), a mechatronicy, informatycy i logistycy zgłębiali tajniki swego fachu pod okiem niemieckich kolegów w nowoczesnych salach komputerowych i mechatronicznych. Uczniowie spotkali się również z dyrekcją partnerskiej szkoły oraz zwiedzili szkołę. Miłym akcentem była także wizyta w Starostwie Powiatowym i ciepłe spotkanie z władzami powiatu. Udział w wymianie był dla uczniów wspaniałym przeżyciem i wielką przygodą.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie i Powiatu Bielskiego.

Anna Sikorska i Wioletta Kosińska