Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Temat spotkania „Chłopska szkoła biznesu”.

20.10.2017r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach młodzież miała możliwość wzięcia udziału w grze biznesowej, którą prowadziła pani Barbara Stanisławska z Bielska-Białej.

Uczniowie klas: 3Tm, 2Tm i 2Lg mieli możliwość sprawdzić swoje przedsiębiorcze predyspozycje. W zaciętych potyczkach zostali wyłonieni najlepsi przedsiębiorcy.

Gratulujemy.Joanna Murawska