Bielsko-Biała,06.06.2012      

Mam zawód-mam pracę w regionie

Projekt realizowany jest przez Powiat Bielski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości  kształcenia zawodowego.

 

Okres realizacji  1.04.2011 - 31.08.2014 r.

Realizację Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Bielskim zaplanowano w terminie od września 2012 r. do sierpnia 2014 r. i skierowano do uczniów:
- dwuletniej szkoły zawodowej lub

- drugiej  lub trzeciej klasy trzyletniej szkoły zawodowej lub

- drugiej, trzeciej lub czwartej klasy technikum;

Uczestnikami Projektu będą uczniowie z terenu miasta Czechowice-Dziedzice tj.: Zespołu Szkół „Silesia”, Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych, Zespołu Szkół Specjalnych nr 4.

Zaplanowane działania:

1. Zajęcia z doradztwa grupowego,  

2. Zajęcia z doradztwa indywidualnego, mające na celu ukierunkowanie uczniów na rozwój zawodowy.                                   

3. Pakiet wsparcia dla uczestników Projektu, przewidujący:

·    zajęcia pozaszkolne,

·    zajęcia wyrównawcze,

·    kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, prawo jazdy kat. B,

·    praktyki/staże,   

·    wizyty studyjne u pracodawców.

4. Możliwość skorzystania z kursów Online, dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learning. Na platformie e-learning dostępne będą 3 bloki szkoleniowe, podzielone na kursy przygotowujące do matury, kursy wyrównujące dysproporcje edukacyjne oraz kursy dodatkowe poszerzające wiedzę.\


Ogłoszenie terminu naboru już wkrótce.


Pliki do pobrania:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

dokumenty niezbędne do złożenia na etapie rekrutacji:


- Formularz zgłoszeniowy,

- Ankieta rekrutacyjna,

- Oświadczenie uczestnika projektu,

 

dokumenty niezbędne do złożenia przez kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

 

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

- Umowa uczestnictwa w projekcie.