Dyrektor szkoły:

mgr Bogdan Szary
bogdan@szary.net

Wicedyrektor:

mgr inż. Jerzy Fijoł
fijol@zstil.eu

Kierownik szkolenia praktycznego:

mgr Jerzy Rybitwa

Kierownik warsztatów szkolnych:

mgr Adam Gil