DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 27.11.2015r.


Obchody Dnia patrona szkoły na dobre wpisały się do szkolnego kalendarza. To swoiste imieniny naszej placówki, obchodzone hucznie i radośnie. Święto to ma propagować znajomość najważniejszych faktów z życia patrona, przypominać o wartościach przez niego wyznawanych oraz promować je wśród młodzieży.

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w apelu poświęconym postaci Stanisława Staszica przygotowanym pod kierunkiem pani Małgorzaty Nikiel.

W tym dniu gościliśmy u siebie przedstawicieli Uczelni, Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz pasjonatów.

Wśród zaproszonych gości była pani Zofia Barzyk z Towarzystwa Przyjaciół Czechowic – Dziedzic, która opowiadała o historii Czechowic – Dziedzic na starych fotografiach.

Pani Natalia Rykowska – ze Związku Repatriantów RP opowiadała o życiu i historii Kazachstanu.

Pan Ryszard Hess z Ochotniczego Szwadronu III Pułku Ułanów Śląskich pokazał młodzieży rekonstrukcje bitew oraz wyposażenie wojska.

Uczniowie mieli możliwość zagrać w grę ,,Chłopska Szkoła Biznesu” pod okiem pań Barbary Stanisławskiej i Weroniki Paluch z Centrum Informacji i Planowania Kariery.

Przedstawiciele Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej pani Anita Piontek i pan Wiesław Kliś przedstawili młodzieży możliwości znalezienia się na rynku pracy.

Wykładowcy Wyższej Szkoły Zarządzania i Ochrony Pracy panowie: Wojciech Śmieja oraz Adam Andrysek podczas spotkań z młodzieżą mówili o zagrożeniach w sieci, grach video jako sztuki XXI wieku i polskich ikonach – jak wykorzystać znajomość fotografii w wypowiedzi podczas egzaminu maturalnego.

Nasi nauczyciele pani Anna Kortyna zorganizowała I Turniej Webmasterski dla uczniów drugiej klasy, kształcących się w zawodzie technik informatyk. Pani Marzena Białek przedstawiła młodzieży prezentacje z Euroweek – szkoły liderów.

Kolejny Dzień patrona – jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w naszej szkole – przeszedł do historii.ZSTiL