ZSTIL obchodziło Święto swojego patrona
w dniu 25.11.2016r.


Obchody Dnia Patrona Szkoły na dobre wpisały się do szkolnego kalendarza. To swoiste imieniny naszej placówki, obchodzone hucznie i radośnie. Święto to ma propagować znajomość najważniejszych faktów z życia dzpatr16a, przypominać o wartościach przez niego wyznawanych oraz promować je wśród młodzieży.

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w apelu poświęconym postaci Stanisława Staszica, przygotowanym pod kierunkiem pani Małgorzaty Nikiel.

W tym dniu gościliśmy u siebie przedstawicieli Urzędu Miasta, Uczelni, Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz pasjonatów.

Panie Marta Błażewicz i Aneta Pelczar z Urzędu Miasta z Czechowic-Dziedzic przedstawiły młodzieży procedury organizacji imprez masowych oraz zakładania działalności gospodarczej.

Wśród zaproszonych gości był pan Jacek Cwetler z Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, który opowiadał o historii miasta uwiecznionej na starych fotografiach.

Uczniowie mieli możliwość zagrać w grę "Chłopska Szkoła Biznesu” pod okiem pań Barbary Stanisławskiej i Weroniki Paluch z Centrum Informacji i Planowania Kariery.

Przedstawiciele Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej pani Anita Piontek i pan Tomasz Pal przedstawili młodzieży możliwości znalezienia się na rynku pracy.

Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Ochrony Pracy Adam Andrysek podczas spotkań z młodzieżą mówił o zagrożeniach w sieci, grach video jako sztuki XXI wieku.

Przedstawiciel Uniwersytetu SWPS z Katowic pan Kamil Zieliński omówił zasady autoprezentacji w sieci.

Ucząca przedmiotów informatycznych, Anna Kortyna, zorganizowała: II Turniej Webmasterski dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk.
Konkurs „Mechanik roku” dla uczniów technikum mechanicznego zorganizował pan Tomasz Mościpan.
Konkurs „Wiedzy o życiu i działalności Stanisława Staszica oraz Jego Epoce” przeprowadziły Małgorzata Nikiel i Marzena Knap.

Dla młodzieży po spotkaniach w szkole zorganizowano wyjście do kina.

Kolejny Dzień Patrona – jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w naszej szkole – przeszedł do historii.


Joanna Murawska, Wioletta Kosinska