Dnia 30.09.2015r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach zakończył się wśród nauczycieli proces rekrutacji do projektu „Lepiej zrozumieć, by lepiej pomóc – wyzwania wychowawcze dla nauczyciela 2015-16”, realizowanego w ramach programu Erasmus+ ( Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej).

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości opieki wychowawczej szkoły. Inne planowane efekty to m.in. rozwój kompetencji interkulturowych, społecznych i organizacyjnych u nauczycieli ZSTiL. W projekcie ujęte są dwa wyjazdy zagraniczne, w których weźmie udział w sumie 16 pedagogów. W czasie jednej z planowanych mobilności nauczyciele będą uczestniczyli w kursie „Teenagers with Behaviour Disorders or Bad Boys” w Reggio Emilia (Włochy), prowadzonym w Reggio Emilia przez specjalistów europejskich. Drugim zaplanowanym wyjazdem jest wizyta nauczycieli ZSTiL w szkole ponadgimnazjalnej w Salerno (Włochy), podczas której nastąpi wymiana doświadczeń z nauczycielami włoskimi w zakresie związanym z tematem projektu.

Projekt, oprócz wyjazdów zagranicznych, obejmuje również zespół przedsięwzięć takich, jak: szkolenie językowe, kursy na platformie eTwinning, szkolenia merytoryczne, a także szkolenie kulturowe pozwalające lepiej poznać Włochy – kraj, do którego planowane są oba wyjazdy uczestników projektu. Osoby biorące udział w projekcie będą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz wdrażać poznane metody pracy w działania dydaktyczno – wychowawcze szkoły.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.