W latach 2015 i 2016 nasza szkoła realizowała międzynarodowy projekt matematyczny Sierpinski Carpet Project. Przypomnijmy, że udział w nim wzięło ok. 33 000 osób z 38 krajów świata, a tematem przewodnim był fraktal opisany przez polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego, zwany Dywanem Sierpińskiego.

Część szkół (wśród nich nasza) realizowała ten projekt poprzez eTwinning – portal międzynarodowej współpracy między szkołami. Nasze działania projektowe i zaangażowanie uczniów zyskały uznanie Krajowego Biura eTwinning Polska i zostały nagrodzone Odznaką Jakości eTwinning.

Więcej o Sierpinski Carpet Project na szkolnej stronie projektu