25 października 2017 nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za realizowany w latach 2015 i 2016 projekt międzynarodowy Sierpinski Carpet Project.

Jak pamiętamy - w maju b.r. projekt ten został już wysoko oceniony przez Krajowe Biuro eTwinning Polska i wówczas szkoła otrzymała Odznakę Jakości eTwinning.

European Quality Label eTwinning jest drugim poziomem odznaczenia i przyznawane jest tylko raz w roku przez Centralne Biuro Programu eTwinning. Świadczy ono o tym, że Sierpinski Carpet Project był wśród 30% najlepiej ocenionych projektów w Polsce oraz w przynajmniej jednym z krajów partnerskich projektu.

Przypomnijmy, że udział w Sierpinski Carpet Project wzięło ponad 33 000 osób z 38 krajów całego świata. Z naszej szkoły było to prawie 200 uczniów. Tematem przewodnim projektu był fraktal opisany przez polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego, zwany Dywanem Sierpińskiego.

European Quality Label eTwinning to potwierdzenie wysokiej jakości działań projektowych i zaangażowania uczniów oraz świadectwo jakości projektu na poziomie europejskim.

Więcej o Sierpinski Carpet Project na szkolnej stronie projektu