Nasi nauczyciele na szkoleniu we Włoszech

Współczesna edukacja to nie tylko nowoczesny sprzęt. To również nauczyciel, od którego zależy sposób wykorzystania technologii informacyjnych w procesie nauczania. Mając więc świadomość tego, że właściwe przygotowanie informatyczne nabiera dziś priorytetowego znaczenia, grupa 10 nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w dniach 05-10 lutego br. w kolejnym kursie zagranicznym, w ramach realizowanego od ponad roku projektu „Więcej TIK, bardziej Europie – przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole”.

Po Hiszpanii i Irlandii przyszedł czas na wyjazd do Włoch. Organizatorem kursu „Social Media in the Classroom” był Europass Teacher Academy we Florencji. Zajęcia poświęcone były technikom informacyjno-komunikacyjnym (Facebook, Youtube, Google, Screencast-o-Matic, Wordpress) oraz wykorzystaniu ich w warsztacie pracy przez nauczycieli różnych przedmiotów.

RProgram kursu uwzględniał także programy komputerowe, wspierające nauczyciela w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, narzędzi sprawdzających wiedzę uczniów czy prezentacji multimedialnych – Edmodo, EdPuzzle, Pinterest.

W każdym z obszarów nauczania niezbędne okazuje się wykorzystanie narzędzi TIK, które zwiększając dynamikę komunikacji z uczniami, podnoszą zainteresowanie, a więc i efektywność procesu dydaktycznego. Dużą uwagę poświęcono również zagadnieniom bezpiecznego korzystania z Internetu, a szczególnie chronienia danych uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach kursowych pozwoliło wymienić doświadczenia z nauczycielami z innych krajów, a także pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego, gdyż wszystkie warsztaty odbywały się w tym języku.

Popołudnia uczestnicy kursu wykorzystywali na zwiedzanie Florencji, „kolebki sztuki renesansu” – jej najważniejszych zabytków i muzeów.

    

Duże wrażenie pozostawiła również wycieczka do Sieny, zaś malowniczymi zaułkami urzekły: San Gimignano i Monteriggioni.

Nabyte umiejętności nauczyciele wdrożą do swojej codziennej pracy, kurs zwrócił bowiem uwagę, że umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowych, a szczególnie możliwości, jakie stwarza Internet, jest dziś absolutną koniecznością. Jest on pomocny nie tylko w codziennym życiu, ale wywiera coraz większy wpływ na wszystkie obszary naszej rzeczywistości, z edukacją włącznie.M. Knap

Więcej na temat projektu - tutaj