Młodzi informatycy aktywnie włączają się w życie szkoły.


W ramach praktycznego wykorzystania wiedzy informatycznej uczennice klasy 2 Ta pomagają pracownikom biblioteki szkolnej w prowadzeniu strony internetowej biblioteki (podsuwają pomysły dotyczące oprawy graficznej, pomagają w opracowaniu wiadomości zamieszczanych na stronie, obróbce zdjęć itp.)
Wykonują również czynności serwisowe na stanowiskach w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (reinstalacja systemu, wymiana baterii, wgrywanie sterowników, czyszczenie dysku, skanowanie antywirusowe, defragmentacja dysku, montaż kabli sieciowych itp.)
Uczeń tej samej klasy prowadzi stronę internetową dotyczącą projektu "Więcej TIK, bardziej w Europie - przyszłość nauczycieli w nowoczesnej polskiej szkole", realizowanego w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 w ramach programu PO WER (Europejski Fundusz Społeczny). Młody informatyk zaprojektował szatę graficzną, umieszcza bieżące informacje i tworzy bieżące galerie zdjęć.

Nasi informatycy biorą udział w programie pt. „EFFICIENT TRAVELS – EFEKTYWNE PODRÓŻE – TWORZENIE EUROPEJSKICH ŚCIEŻEK KARIERY”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
W ramach tego projektu przyszli informatycy wyjadą na dwutygodniowe staże zawodowe do Londynu w Wielkiej Brytanii w czerwcu 2017r. i w lutym 2018r, gdzie w trakcie praktyk za granicą rozwiną swoje kompetencje zawodowe, poprawią swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim oraz poznają inną kulturę.
Stronę internetową tego projektu utworzyli i administrują uczniowie klasy 3Ta.

Wymienione wyżej działania kształtują u młodego człowieka takie cechy, jak: kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych, a przede wszystkim stanowią okazję do praktycznego wykorzystania, utrwalenia i pogłębienia poznanej wiedzy. Wszystko to przygotuje ich do wejścia na rynek pracy w kraju i za granicą.


ZSTiL