PRACOWNIA INFORMATYCZNA

W pracowni informatycznej uczniowie mają sposobność do poznawania elementów komputera, składania jednostki centralnej z podzespołów, przygotowania stanowiska komputerowego do pracy, usuwania usterek sprzętu i oprogramowania, archiwizacji i odtwarzania systemu. W pozostałych pracowniach komputerowych prowadzone są zajęcia z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, witryn i aplikacji internetowych, baz danych, programowania komputerów oraz zajęcia dla logistyków, hotelarzy, handlowców i mechaników z wykorzystaniem technik informatycznych. Nauka odbywa się na indywidualnych stanowiskach pracy. We wszystkich pięciu pracowniach komputerowych uczący wykorzystują technikę multimedialną.