Konkurs zorganizowany z okazji 100 – LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

 

DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI

1795 – 1918

 

11 listopada 1918 r. wyznacza w historii Polski doniosły moment, kiedy po 123 latach zaborów nasz kraj powrócił na mapę Europy. Przełom poprzedzały liczne powstańcze zrywy. Uczestnicy walk armii Księstwa Warszawskiego, powstań: Listopadowego, Krakowskiego, Styczniowego oraz pokolenie tych Polaków, którzy walczyli na całym świecie pod hasłem                   Za wolność nasza i waszą, usiłowali wskrzesić Rzeczpospolitą. Jednak dopiero wysiłek pokolenia I połowy XX w. oraz zabiegi wybitnych mężów stanu międzynarodowej sceny politycznej i polskich działaczy niepodległościowych doprowadziły do spełnienia się snu                o wolnej Polsce.

Wybuch I wojny światowej spowodowany spiętrzeniem kryzysu bałkańskiego zainicjował długą drogę umiędzynarodowienia sprawy polskiej. Dostrzegli tą szansę politycy tacy jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Jan Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, którzy choć tak bardzo różnili się poglądami, potrafili ujawnić swoje talenty na rożnych etapach polskiej drogi do niepodległości.

REGULAMIN Szkolnego Konkursu Historycznego

 

CELE KONKURSU:

 

1. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą.

2. Upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego.

3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

4. Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

6. Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

 

FORMA KONKURSU:

 

GRAFIKA KOMPUTEROWA:

1.      Uczeń wykonuje pracę indywidualnie.

2.      Technika plastyczna: dowolna grafika komputerowa  - prace graficzne mogą być wykonane w dowolnym programie graficznym.

3.      Wielkość prac: wielkość 1024 x 768 pix.

4.      Zapis cyfrowy w formacie: jpg oraz wydruk pracy w formacie A3.

5.      Prac nie wolno podpisywać na rysunku.

6.      Prace graficzne powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być powieleniem istniejących projektów plastycznych

7.      Praca może być interpretacją zarówno całego okresu walki Polaków                                       o niepodległość (1795 – 1918) jak i wybranego fragmentu z tego okresu (np. 1914 -1918).

8.      Dopuszcza się umieszczenie tekstu opisu w pracy graficznej.

9.      Dopuszcza się prace będące wynikiem przetworzenia gotowych grafik, zdjęć itp., jednak do pracy należy załączyć bibliotekę z oryginałami grafik, zdjęć itp. oraz zapisaną w formacie tekstowym (w dowolnym edytorze tekstu) bibliografię.

 

TERMIN WYKONANIA PRAC:

 

Termin dostarczenia prac upływa 19 marca 2018 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz podanie wyników nastąpi 26 marca 2018 roku.

Komisja oceniająca prace: Małgorzata Nikiel, Marzena Knap, Adam Antonik.

Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, projekt graficzny, estetyka strony oraz wykonanie.

 

NAGRODY:

1.      Za uzyskanie 75 – 100 % punktów: ocena roczna z historii o jeden stopień wyżej.

2.      Za uzyskanie 50 – 74 % punktów: ocena celująca z historii jako ocena cząstkowa.

3.      Za najlepsze prace nagrody książkowe.

4.      Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie szkoły.

 

 

 

 

Małgorzata Nikiel