I etap XVII Szkolnego Konkursu Matematycznego dla klas Szkoły Branżowej I stopnia

W ramach obchodów Dnia Patrona naszej szkoły odbył się I etap XVII Szkolnego Konkursu Matematycznego dla klas Szkoły Branżowej I stopnia.

Jak co roku zainteresowanie Konkursem było bardzo duże – udział w I etapie wzięło aż 50 uczniów ze 6-ciu klas Szkoły Branżowej.

Tradycyjnie zawodnicy mieli do rozwiązania 20 zadań o różnym stopniu trudności, dotyczących zastosowań matematyki w życiu codziennym. Utrudnieniem był zakaz używania kalkulatorów oraz fakt, że za złe odpowiedzi były przyznawane punkty ujemne.

Rywalizacja była tak wyrównana, że do II etapu zakwalifikowało się 12 uczestników, zamiast planowych 10 osób.

Etap II Konkursu odbędzie się w kwietniu 2018r. Oto lista zakwalifikowanych do niego osób, wraz z uzyskaną przez nie ilością punktów:
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności tym z najlepszymi wynikami!

Opiekun Konkursu: Grażyna Skęczek