I TURNIEJ WEBMASTERSKI
z okazji Dnia Patrona Szkoły
Dnia 27 listopada br. w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły odbył się I Turniej Webmasterski dla uczniów drugiej klasy, kształcących się w ZSTiL w zawodzie technik informatyk.

Zadanie konkursowe przewidywało wykonanie strony internetowej na temat parków narodowych. Witryna miała udostępniać informacje ogólne o parkach narodowych i ich działalności, mapkę rozmieszczenia parków narodowych na terenie Polski, listę i parametry oraz charakterystykę pięciu największych parków w Polsce, zdjęcia ciekawych obiektów w tych parkach, a także informacje tekstowe i graficzne o kilku wybranych parkach narodowych na świecie. Pracę należało wykonać samodzielnie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł informacji. Na realizację czynności projektowych przeznaczono siedemdziesiąt minut.

W ocenie prac brano pod uwagę ilość zrealizowanych poleceń, liczbę zastosowanych efektów, ogólny wygląd strony i jej poprawność. Wszystkie prace zostały wysoko ocenione, co świadczy o pasji ich wykonawców. Jury wyłoniło zwycięzców: I miejsce – Gracjan Elżbieciak, II miejsce – Krzysztof Gawlik i III miejsce – Rafał Sosna. Laureaci, z nieukrywaną satysfakcją, odbierali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody - słuchawki, które mają zachęcić ich do wprowadzania efektów dźwiękowych na projektowane przez siebie strony. Wszystkich uczestników turnieju uhonorowano symbolicznymi gadżetami za ich webmasterskie umiejętności.

Gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa w następnej edycji konkursu.
Anna Kortyna