Logistycy na wycieczce przedmiotowej w PEKAES-ie w Czechowicach-Dziedzicach


We wtorek 7 marca uczniowie z kl. 3-ciej brali udział w wykładach w firmie PEKAES w oddziale w Czechowicach-Dziedzicach. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu dyrektora firmy oraz kierowników poszczególnych działów mogli posłuchać profesjonalnych praktyków i zapoznać się z charakterem i działalnością firmy. PEKAES zajmuje się przesyłkami międzynarodowymi, przesyłkami krajowymi, spedycją lotniczą, kolejową i morską oraz oferuje inne usługi np. obsługę celną czy przeprawy promowe.