ROZSZERZANIE ZAKRESU POMIAROWEGO WOLTOMIERZA

 

I.                  Cel ćwiczenia

Poznanie sposobu rozszerzania zakresu pomiarowego woltomierza.

II.               Treść ćwiczenia

1.     Dobrać mierniki tak aby woltomierz wzorcowy VW miał zakres dwukrotnie większy od zakresu woltomierza badanego VB.

2.     Regulując napięcie zasilacza i rezystancję dekadową RD doprowadzić do maksymalnych wychyleń obu mierników.

3.     Zmieniając tylko UZ dokonać dziesięciu pomiarów na nowym zakresie VB.

4.     Pomiary powtórzyć dla kilku zakresów pomiarowych.

III.           Układ pomiarowy


 

 

 

 

 


IV.            Wykaz przyrządów

 

V.               Wyniki

 

L.p.

UW

UB

RD

RV

IVB

Ud

V

V

W

W

mA

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.            Wnioski