ROZSZERZANIE ZAKRESU POMIAROWEGO AMPEROMIERZA

 

I.                  Cel ćwiczenia

Poznanie sposobu rozszerzania zakresu pomiarowego amperomierza i wyrobienie umiejętności analizy obwodów elektrycznych.

II.               Treść ćwiczenia

1.     Nastawić zakres pomiarowy miliamperomierza (mA w – wzorcowego) dwukrotnie większy od zakresu miliamperomierza (mA b – badanego).

2.     Pokrętłami rezystora dekadowego R b (rezystor bocznikowy) oraz napięciem zasilacza ustawić maksymalne odchylenie wskazówek przyrządów.

3.     Po znalezieniu odpowiedniej wartości R b dokonać przynajmniej pięciu pomiarów na tym zakresie amperomierza.

4.     Pomiary od punktu 1 do 3 wykonać dla kilku zakresów pomiarowych.

5.     Na podstawie pomiarów obliczyć rezystancję wewnętrzną miliamperomierza badanego R mA b.

III.           Układ pomiarowy


 

 

 


IV.            Wykaz przyrządów

 

V.               Wyniki

 

IW

IA

R b

R mA b

UA

mA

mA

W

W

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.            Wnioski