Mechanik Roku 2016


W dzień “Patrona Szkoły ZSTiL”, 25.11.2016 roku to jest w piątek, odbył się konkurs z dziedziny szeroko pojętej mechaniki technologicznej. Był podzielony na dwa etapy – 40 pytań teoretycznych plus jedno zadanie z technologii oraz posługiwana się oprogramowaniem typu CAD- Solid Edge.
Mechanikiem roku został Michał Feruga, drugie i trzecie miejsce zajęli odpowiednio Rafał Zbijowski i Amadeusz Prorok. Była to pierwsza edycja konkursu Mechanik Roku 2016. Główną nagrodą był długopis “Parker”.

Tomasz Mościpan