NA 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ HISTORYCZNO-PLASTYCZNY KONKURS: KU NIEPODLEGŁEJ

„Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną jak sztandar wyśpiewać dzieje.”

Karol Wojtyła, Myśląc Ojczyzna

Polacy nigdy nie zrezygnowali z walki o odzyskanie niepodległości i suwerennego państwa. Walka przybierała radykalny charakter w wielkich powstaniach, licznych buntach, spiskach, sprzysiężeniach i zamachach. Zaistniała również jako myśl polityczna, dyplomacja rozwinięta na emigracji, głęboka polemika. Ciągła i niemal powszechna konspiracja stała się manifestacją mobilizacji polskiego społeczeństwa i świadczyła o nieprzemijającej potrzebie wyzwalania spod władzy obcych. Tradycja ta była żywa także po II wojnie światowej. Wówczas w bardziej skomplikowanych warunkach powstającego w Polsce państwa komunistycznego, mającego pozory suwerenności, a w istocie będącego zakamuflowaną agenturą sowiecką, trzeba było najpierw rozpoznać sytuację polityczną, następnie stawić opór i podjąć walkę. Antykomunistyczny zryw niepodległościowy, powojenna konspiracja, walka zbrojna wielu formacji partyzanckich, jest coraz częściej nazywana antykomunistycznym powstaniem. W sytuacji zagrożenia i zafałszowania suwerenności w okresie PRL, bunty i zrywy lat 1956, 1968, 1970, 1976, a w końcu narodziny Solidarności w 1980 roku – pierwsze narodowe i bezkrwawe powstanie – były również odwołaniem do tradycji walki o pełną niepodległość. Walka Solidarności obejmowała nie tylko poszczególne grupy społeczne, ale prawie całe społeczeństwo. Dzieje polskiego niepodległościowego heroizmu, przejawiające się zarówno w działaniach zbiorowych, jak i czynach indywidualnych, były walką o byt, o przetrwanie oraz tożsamość Polski i Polaków.


CELE KONKURSU:

1. Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią nowożytną oraz najnowszą.
2. Upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Polaków walczących o Niepodległą.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
4. Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
5. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
6. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

FORMA KONKURSU:

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a) temat pracy konkursowej – KU NIEPODLEGŁEJ;
b) prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku do Polaków i ugrupowań walczących o niepodległość Polski;
c) rozmiar pracy konkursowej dowolny, ale nie większy niż 100 cm;
d) forma – dowolna, zarówno płaska, jak i przestrzenna, w tym m.in. obraz, grafika, plakat, rzeźba, instalacja, drzeworyt itd.;
e) materiały – papier, tworzywo sztuczne, drewno, plastelina, szkło, metal itp.;
f) praca może być wykonana w zespole dwuosobowym lub samodzielnie.

TERMIN WYKONANIA PRAC:

Termin dostarczenia prac upływa 26 września 2018 roku.
Ocenie podlega:
a) zawartość merytoryczna pracy
b) projekt graficzny
c) estetyka strony
d) wykonanie.

Małgorzata Nikiel