KONKURS zorganizowany z okazji 100 -LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI pod hasłem: „DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI 1795 – 1918” zakończony.

Data 11 listopada 1918 r. wyznacza w historii Polski doniosły moment, kiedy po 123 latach zaborów nasz kraj powrócił na mapę Europy. Już przed wybuchem wojny Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że światowy konflikt, który dotknie zaborców, może stanowić niepowtarzalną okazję do wyzwolenia kraju. Wykorzystali szansę, jaka powstała w związku z sytuacją międzynarodową. Listopadowe wydarzenia poprzedził sukces, jakim było uwzględnienie 8 stycznia 1918 roku w 14-punktowym programie pokojowym prezydenta USA Woodrowa Wilsona punktu trzynastego, zakładającego konieczność przywrócenia Polsce niepodległości. Podpisanie rozejmu w Compiégne oznaczało, że w nowym, powojennym świecie znajdzie się miejsce dla Polski. Dostrzegli tą szansę politycy tacy jak: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Jan Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, którzy choć tak bardzo różnili się poglądami, potrafili ujawnić swoje talenty na różnych etapach polskiej drogi do niepodległości.

Głównymi celami konkursu było:
a) Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą;
b) Upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego;
c) Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;
d) Zachęcanie uczniów do większej aktywności oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
e) Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
f) Zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.

Praca każdego uczestnika konkursu miała być interpretacją własną okresu walki Polaków o niepodległość w latach 1795-1918, przedstawioną w formie grafiki komputerowej.

Komisja oceniająca wyróżniła prace uczniów:

Rafała Sosny z klasy 4 Ta
Pawła Trombali z klasy 3 Tm

Serdeczne gratulacje

Małgorzata Nikiel