NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo nad wojskiem polskim. Tego samego dnia po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość.

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchodzono je tylko dwa razy – w 1937 i 1938 r. Podczas okupacji hitlerowskiej kultywowanie tego dnia było surowo zabronione, podobnie jak w okresie PRL-u. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę ogłoszenia Manifestu PKWN – jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone ustawą sejmu w 1989 r. pod zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

W tym niezwykle radosnym dniu pamiętamy o TYCH , którzy w różnorodny sposób walczyli o Niepodległą i Wolną Polskę. W naszej szkole obchody Święta rozpoczęliśmy zajęciami warsztatowymi pt.”Polskie Termopile”, które prowadził pan Marek Łukasik – pracownik IPN. Uczniowie biorący w nich udział mieli okazję poszerzenia swojej wiedzy na temat bitew, które zyskały miano polskich Termopli. Szczególne miejsce zajmują tu: Westerplatte, Wizna, Węgierska Górka, Węgrów, Zadwórze, Hodów.

Następnie w ramach lekcji historii, w klasch technikum, zostały przeprowadzone zajęcia pt: „Polskie drogi do niepodległości”.

Podsumowaniem, a zarazem zaproszeniem do polemiki na w/w temat będzie wykład dr. Przemysława Stanko, pracownika Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Prelekcja odbędzie się na auli w naszej szkole w dniu 18 listopada o godz. 9.00, a wezmą w niej udział klasy trzecie i czwarte technikum. Zapraszamy.


Małgorzata Nikiel