IX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej


Etap szkolny IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu odbył się 4 października 2016 r.

Olimpiada ta została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Po przesłaniu kart odpowiedzi i ich ocenieniu w WSL w Poznaniu nasz uczeń Piotr Gniadek kl. 3 Lg, uzyskał wynik, który pozwolił na zakwalifikowanie się do następnego, „regionalnego” etapu. Kolejny raz uczeń z naszej szkoły będzie brał udział w Olimpiadzie na tym etapie.

Pozostałe najwyższe punktacje etapu szkolnego Olimpiady uzyskali: Tymoteusz Śliwiński kl. 2 Lg, Andrzej Rybicki kl. 3 Lg i Elżbieta Szweda 3 Lg.