Olimpiada „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”
– projekt „Lekcje z ZUS”

W dniu 27.11.2017r. w naszej szkole odbył się I etap Olimpiady zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie pt.: „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Uczestnikami Olimpiady byli uczniowie biorący udział w programie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”.

Program „Lekcje z ZUS” to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Beata Piecuch-Urbańczyk