STANISŁAW STASZIC (1755 – 1826) I JEGO EPOKA
Uroczysta Akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły – 27 listopada 2015


Pod takim hasłem od piętnastu lat organizowany jest w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach Dzień Patrona Szkoły, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy na temat życia i działalności Stanisława Staszica. To postać wybitna, wielce zasłużona w dziejach narodu polskiego.
To człowiek, który zawsze starał się „być narodowi użytecznym” i całe swe życie temuż narodowi pragnął ofiarować. Zajmował się nauczaniem dzieci pańskich, organizowaniem szkolnictwa, rozbudową krajowego przemysłu, handlu i górnictwa. Wysuwał projekty reformy ustroju Rzeczypospolitej, pisał prace odnoszące się do aktualnych wydarzeń społeczno – politycznych, prowadził badania naukowe, tłumaczył dzieła klasyków starożytnych i myślicieli francuskiego Oświecenia, badał strukturę geologiczną ziem polskich, a nawet próbował dokonać reformy obowiązującej pisowni. Ponadto zajmował się działalnością filantropijną, wykazywał zainteresowanie teatrem. U schyłku życia ukończył wielki poemat historiozoficzny, w którym starał się ukazać wszystkie sprężyny dziejów ludzkości.
Stanisław Staszic napisał bardzo wiele cennych prac w swoim życiu i to one właśnie zapewniły mu trwałe i ważne miejsce w dziejach polskiej literatury i myśli filozoficznej. Całe pokolenia uczniów poznawały i poznają niektóre jego teksty, a ich interpretacja, zmieniająca się wraz z biegiem historii, odsłania ich wciąż nowe aspekty.

Głównym punktem Dnia Patrona Szkoły była uroczysta Akademia, która od kilku lat jest kierowana głównie do uczniów klas pierwszych. I to oni byli jej uczestnikami. Imprezę zainaugurowano na auli szkolnej w obecności dyrektora Jerzego Fijoła. Podczas uroczystości zostały przedstawione dwie prelekcje na tematy:

„Które z dzieł Staszica poleciłbyś współczesnym polskim politykom i dlaczego?" – referat wygłosiła uczennica klasy 4 THŻ Wiola Radzik;

„Być narodowi użytecznym” – referat wygłosiła Katarzyna Jurasz.

Punktem głównym programu były prezentacje multimedialne mające na celu przybliżenie uczniom klas pierwszych życia i działalności Stanisława Staszica, które obrazowo omówili:

Klaudia Blaszak oraz Dominika Tarmas z klasy 3 Tz;

Tadeusz Kubicki z klasy 4 Tm;

Justyna Gawęda z klasy 4 THŻ.Opiekun uczniów - Małgorzata Nikiel