INFORMATYCY NA WYCIECZCE


Dnia 16 listopada 2017 roku grupa młodzieży, kształcącej się w zawodzie technik informatyk,
z klasy 2Td i 3Ta uczestniczyła w wykładzie akademickim na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Tematem przewodnim była "Analiza ruchu oka - zastosowania w informatyce".
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wypowiedzi na temat typowych zachowań gałki ocznej
w określonych sytuacjach, metodach śledzenia ruchu oczu i narzędziach do tego służących, perspektywach rozwoju tej dziedziny i nowych obszarach zastosowań powszechnie używanych urządzeń. Dowiedzieli się też, jakie wyzwania stawiają informatykom omówione zagadnienia.

Po wykładzie pracownicy uczelni zaprezentowali młodzieży wybrane sale przeznaczone
do prowadzenia zajęć ze studentami informatyki. Następnie grupa, pod kierunkiem opiekuna - Anny Kortyny, zwiedziła miasteczko akademickie i centrum Gliwic.

Pogoda dopisała, nastroje też a zachwytom nie było końca.

Być może niektórzy z wycieczkowiczów podejmą studia na tej uczelni...