Przed wyjazdem na staż do Irlandii uczniowie odbyli trzy szkolenia: językowe, kulturowe i psychologiczne. Zajęcia kulturowe prowadził Pan Chris Walker z W.Brytanii (na zdj.)