PROJEKT ZAKOŃCZONY


Został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Na zasadach programu Erasmus+. Projekt ten był realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Projekt przewidywał wyjazd na dwutygodniowe staże dla 72 uczniów klas 2,3,4 technikum o profilach hotelarskim, gastronomicznym ,informatycznym i logistycznym do Irlandii i Wielkiej Brytanii, poprzedzone szkoleniem językowym, szkoleniem kulturowym i psychologicznym przygotowującym do pobytu za granicą. Udział w projekcie dla uczniów i absolwentów naszej szkoły był bezpłatny. Uczniowie mieli zapewniony transfer z i na lotnisko, staż w różnych przedsiębiorstwach, dojazd do miejsca odbywania praktyki , nocleg u rodzin wyselekcjonowanych przez British Council, pełne wyżywienie oraz wycieczki w sobotę i niedzielę.

Koordynatorki projektu M.Białek & B.Adamaszek