„ANTYMINA” - NIE DAJ SIĘ WYSTEROWAĆ NA MINĘ – program profilaktyczny

Czasy, w których żyjemy – być może bardziej niż kiedykolwiek – są niczym „pole minowe” – bardzo łatwo, zwłaszcza młodemu człowiekowi, wejść na obszar pełen „min”, z którego niezwykle ciężko wyjść bez szwanku. Wychodząc naprzeciw problemom społeczno-zdrowotnym obserwowanym wśród młodzieży i zagrożeniom, jakie niosą ze sobą różne używki, w tym alkohol, dopalacze i inne narkotyki, stworzyliśmy program profilaktyczny „ANTYMINA” – PROFILAKTYKA Z PASJĄ.

Tak o programie profilaktycznym piszą sami twórcy i prowadzący takie spotkania dla młodzieży, których gościliśmy w naszej szkole –27.11.2018. To właśnie oni tłumaczyli młodym ludziom czym jest uzależnienie od środków psychoaktywnych, wyjaśniali jakie są mechanizmy powstania uzależnienia, w oparciu o swoje trudne i bolesne doświadczenia związane z początkami uzależnienia. Przedstawili także konsekwencje, jakich sami doświadczyli. Uzależnienie (niezależnie czy dotyczy alkoholu, narkotyków czy hazardu) jest chorobą i zazwyczaj chorobą postępującą , często prowadzącą do śmierci. Profilaktycy przytaczali prawdziwe historie, zazwyczaj młodych ludzi, których narkotyki w konsekwencji zabiły lub okaleczyły do końca życia. Ważne zagadnienie poruszane w 2-godzinnym spotkaniu to poparte badaniami tzw. czynniki chroniące przed uzależnieniami:
- właściwa więź emocjonalna z rodzicami,
- rozwijanie zainteresowań, pasji,
- regularne praktyki religijne,
- przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej.
Wypowiedzi profilaktyków były przerywane krótkimi występami muzycznymi w rytmie hip-hopu w wykonaniu profesjonalnego rapera – Mirka „Kolah” Kolczyka. To właśnie muzyka jest dla rapera jednym z czynników, który decyduje o życiu w abstynencji od środków psychoaktywnych i pozwala na realizację swoich pasji.
Myślę, że jestem wyrazicielem opinii uczestników spotkania profilaktycznego –
Dziękujemy Wam za spotkanie!! Jesteście wspaniali!