<Żywa lekcja historii
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Czechowicach-Dziedzicach
w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennegoPrzed Aresztem Śledczym Warszawa-Białołęka, gdzie komuniści internowali prawie siedmiuset opozycjonistów, rozpoczęły się w sobotę, 10 grudnia 2016 r, uroczystości w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Obchody, pod hasłem „Kryptonim Jodła 2016”, współorganizowały: Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska. Honorowy patronat nad imprezą W programie obchodów pojawiła się gra miejska „Spacerniak 81” skierowana przede wszystkim do młodzieży. W ,,Spacerniaku 81’’ wzięła udział 15-osobowa grupa uczniów czechowickich szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół „Silesia” oraz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. O godzinie 2.00 w nocy, pod opieką nauczycieli czechowickich szkół: Pawła Pawlika, Krzysztofa Szczypki a także Łukasza Dobuckiego (radny RM) , czechowicka grupa wyruszyła do stolicy by uczcić ofiary komunistycznych represji , jednocześnie w nietypowy sposób poznać historię tego okresu i zmierzyć się z zadaniami wyznaczonymi w grze. Inicjatorem wyjazdu był Zygmunt Mizera, były czechowicki opozycjonista, również ofiara działań komunistycznych. Uczestnikami gry byli: Weronika Kuś, Justyna Olma, Katarzyna Mola, Klaudia Koral, Jagoda Mizera, Jeremiasz Mizera (najmłodszy z uczestników gry), Przemysław Duda, Krystian Hebda, Kamil Antonik, Radosław Gawęda, Dominik Lekki, Adrian Bodzek, Daniel Waleczek, Wojciech Borkowski, Michał Nieckarz, Mateusz Ziemmermann oraz Jakub Kapias.

Gra polegała na przeniesieniu między więzieniami grypsu jednego z aresztowanych. ,,Spacerniak 81’’ rozpoczął się w więzieniu na Białołęce, a zakończył w Areszcie na Rakowieckiej. Uczestnicy w 5-10 osobowych grupach przemierzali historyczne miejsca wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, m.in. Areszt Śledczy Warszawa Białołęka, kościół pw. św. Stanisława Kostki z grobem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Jezuicką przy tablicy upamiętniającej śmiertelne pobicie przez milicjantów maturzysty Grzegorza Przemyka, Izbę Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Ponadto, uczestnicy zobaczyli Plac Piłsudskiego, gdzie w czasie represji był krzyż kwietny, powstający z kwiatów przynoszonych spontanicznie przez warszawiaków (krzyż solidarności z więzionymi i internowanymi), ul. Mokotowską – pierwszą siedzibę Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, Marszałkowską 7 – siedzibę SWS, Areszt Śledczy Warszawa Mokotów – ul. Rakowiecka. W trakcie gry miejskiej młodzież wcielała się w role działaczy opozycji antykomunistycznej, a zadania związane były z różnymi formami działalności antyreżimowej. W każdym punkcie gry uczestnicy otrzymywali pamiątki związane z najnowszą historią Polski.

Czechowicka młodzież, która była podzielona na trzy grupy, doskonale poradziła sobie z wykonaniem zadań a także z limitem czasowym, wyznaczonym na czas gry. W godzinach od 9 do 15 należało pokonać ok 25 kilometrową trasę, realizując wszystkie przewidziane zadania. Był to czas na konspirację, myślenie jak dotrzeć do celu, jak się zachować przy „łapance”. To także czas grupowej odpowiedzialności, gdyż każdy z członków grupy musiał zaliczyć wszystkie punkty kontrolne, a realizację każdego z nich potwierdzał znaczek wklejony w dowodzie osobistym otrzymanym na początku gry, niezbędnym przy każdej kontroli oddziałów reżimowych. Deszczowa pogoda utrudniała realizację zadań jej uczestnikom.

Trasa przygotowana przez organizatorów skłaniała do wspomnień i refleksji nad męczeńską śmiercią bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, brutalnego (śmiertelnego) pobicia przez milicję Grzegorza Przemyka oraz innych ofiar komunizmu. Był to czas na zapalenie zniczy w miejscach, które szczególnie wpisały się w historię Warszawy i pamięć naszego narodu.

Uczestnicy gry odwiedzili także siedzibę Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zrzeszającego dawnych działaczy opozycji i podziemia niepodległościowego, gdzie wydrukowali na historycznym sprzęcie ulotkę z tamtego okresu. Niestety do drukarni wtargnęła bezpieka i ZOMO zastając młodych przy drukowaniu materiałów konspiracyjnych. Nasza młodzież wraz z opiekunami została złapana i przewieziona autobusem do więzienia na Rakowieckiej.
W więzieniu gra została zakończona, organizatorzy nagrodzili uczestników gry dyplomami i książkami. Czechowiczanom pogratulowano przedsięwzięcia oraz decyzji o przyjeździe uroczystości do Warszawy. Uczestnicy z kolei podziękowali za profesjonalne przygotowanie gry i jej przeprowadzenie.

Gra miejska, w której uczestniczyła nasza młodzież była szczególnym czasem na integrację międzyszkolną, interesującą lekcją o naszej historii, czasem na uzmysłowienie sobie, ile trzeba było ofiar i cierpienia byśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

Wyjazd młodzieży był możliwy dzięki wielu komisjom zakładowym i międzyzakładowym NSZZ „Solidarność” działającym na terenie naszego powiatu m.in. Regionu Podbeskidzie, Pracowników Oświaty w Czechowicach-Dziedzicach, Walcowni Metali S.A, Grupy Lotos, Pracowników Kolei, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz prywatnych sponsorów.

ZSTiL