W czwartek 29 października w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016.


Gospodarzem uroczystości podsumowującej poprzedni rok sportowy i otwierającej w nowym roku sportowe zmagania młodych zawodników z całego Powiatu Bielskiego był Zespół Szkół w Ligocie.

Na uroczystości pojawili się parlamentarzyści: senator Andrzej Kamiński oraz posłowie Stanisław Szwed i Jacek Falfus, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, dyrektorzy i nauczyciele z placówek oświatowych, których uczniowie z sukcesami startują w zawodach sportowych, działacze sportowi oraz samorządowcy, ze Starostą Bielskim Andrzejem Płonką, Stanisławem Piętą Członkiem Zarządu powiatu oraz Burmistrzem Marianem Błachutem na czele.


Gościem specjalnym inauguracji był medalista olimpijski, utytułowany kajakarz z Czechowic-Dziedzic Grzegorz Kotowicz, który podzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami na temat bogatej, obfitującej w sukcesy kariery sportowej.

Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego była, wzorem lat ubiegłych, okazją do podsumowania wyników sportowych z poprzedniego roku. Pucharami i pamiątkowymi medalami nagrodzono placówki, których młodzież uzyskiwała w roku szkolnym 2014/2015 najlepsze wyniki sportowe. Pamiątkowe medale trafiły również do działaczy i trenerów, dzięki których pracy i zaangażowaniu możliwe są sukcesy młodych sportowców ze szkół naszego powiatu.

Naszą szkołę reprezentowali wraz z Dyrektorem szkoły Bogdanem Szarym nauczyciele wychowania fizycznego Mariusz Kocur i Włodzimierz Włodyka, którzy otrzymali puchar z rąk Starosty Bielskiego oraz gratulacje za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie sportowym w roku 2014/2015 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Gratulacje i podziękowania za ten wynik należą się wszystkim uczniom, którzy aktywnie biorą udział w rywalizacji sportowej i godnie reprezentują naszą szkołę. Startują zarówno w imprezach sportowych objętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego jak i w imprezach masowych, organizowanych przez różne organizacje i środowiska, nie tylko sportowe. Pomagają w organizacji wielu imprez i przedsięwzięć, których nasza szkoła jest organizatorem lub współorganizatorem. Za ten wysiłek, zdrową rywalizację, godne reprezentowanie oraz promocję naszej szkoły w różnych miejscach naszego kraju dzisiaj należą się Wam szczególne podziękowania. Reprezentowanie kraju, klubu, szkoły to ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla sportowca, dla ucznia, dlatego tym bardziej należy się wszystkim szacunek.
Podziękowania należą się również nauczycielom, dyrekcji szkoły, wszystkim, którzy widzą potrzebę wspierania sportu szkolnego i podnoszenia go na coraz to wyższy poziom.
Wyniki Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty

1m. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. St. Staszica w Czechowicach-Dz...109 pkt

2m. Liceum Ogólnokształcące w Kozach.......................................................................104 pkt

3m. Liceum Ogólnokształcące im M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dz........103 pkt


4m. Zespół Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dz......................................................................92 pkt

5m. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku....................................................................69 pkt

6m. Liceum Ogólnokształcące w Buczkowicach.....................................................................28 pkt
ZSTiL