KONKURS W ZSTiL

Ogłaszamy konkurs dla uczniów, którzy tworzyli 3-cie iteracje Dywanu Sierpińskiego w naszej szkole.

Zadanie polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej pt: „Sierpinski Carpet Project w ZSTiL” zawierającej wszystkie poniżej wymienione elementy:
  1. Krótkie wyjaśnienie pojęcia „fraktal” i jego przykłady,
  2. Krótki opis fraktala zwanego Dywanem Sierpińskiego,
  3. Przebieg realizacji projektu Sierpinski Carpet Project w naszej szkole (główna część prezentacji).
Do przygotowania prezentacji można użyć zdjęć umieszczonych w Galerii naszej strony internetowej poświęconej projektowi.

Prezentacje można robić indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Prace prosimy dostarczać bezpośrednio do swojej nauczycielki matematyki.

Termin dostarczania prezentacji - do dnia 31 stycznia 2016 roku.

Prace oceniać będzie jury w składzie: mgr Grażyna Skęczek (szkolny koordynator projektu), mgr Dorota Gorke, mgr Lucyna Kijas, mgr Barbara Kopeć (opiekunowie projektu).

Najlepsze trzy prace zostaną nagrodzone i umieszczone na naszej stronie poświęconej projektowi.

Najlepsza prezentacja zostanie również umieszczona na portalu eTwinning i będzie podsumowaniem pracy naszych uczniów nad tym projektem.

GORĄCO ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!