Rejestracja polskich uczestników została zakończona 9 grudnia 2015r.