KONKURS „SPRAWNY W ZAWODZIE SPRZEDAWCA”


20 maja bieżącego roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie odbył się XIII Rejonowy Konkurs „Sprawny w zawodzie sprzedawca”.W konkursie wzięli udział uczniowie klas III Technikum Handlowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca, którzy za miesiąc będą zdawać egzamin z pierwszej kwalifikacji A.18.
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy 3Ta: Adrianna Gwizdała oraz Anna Kruczek. Miejsce piąte zajęła Ania Kruczek. We współzawodnictwie wzięło udział 17 uczestników z Rybnika, Bielska-Białej, Pszczyny, Skoczowa, Rydułtowy oraz Cieszyna. Konkurs składał się z dwóch części- teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy konkursu rozwiązywali przygotowany przez Organizatora test. W części praktycznej uczestnicy konkursu musieli wykazać się umiejętnością: obliczania cen sprzedaży towarów, obsługi kasy fiskalnej, sporządzania dokumentacji handlowej, pakowania towaru. Wszyscy uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez PSS „Społem” w Cieszynie, ZDZ oraz Dyrekcję ZSE-G w Cieszynie.

Gratulujemy!!!


Beata Piecuch-Urbańczyk