W dniu 14.09.2017 uczniowie klas 4Tb i 2Tm uczestniczyli w wykładach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W Instytucie Fizyki im. im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii tej uczelni odbywały się XXXIII Osobliwości Świata Fizyki. Nasi uczniowie wzięli udział w trzech wykładach, połączonych z ciekawymi pokazami:

1. Elektromagnetyzm wokół nas

2. Fizyka na wakacjach

3. Ciepło, zimno, gorąco, mróz!

Uczniowie zobaczyli wiele doświadczeń fizycznych, a niektórzy z nich w kilku doświadczeniach uczestniczyli osobiście.

Udział w wykładach pozwolił ugruntować i poszerzyć posiadaną przez uczestników wiedzę na temat niektórych zjawisk fizycznych.

E. Seniow, T. Szczerbowska