WARSZTATY INFORMATYCZNE dla gimnazjalistów


Od kilku lat organizowane są w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach warsztaty zawodowe, których głównym celem jest przybliżenie uczniom gimnazjów specyfiki kierunków kształcenia w ZSTiL. Chodzi o ułatwienie młodzieży procesu podejmowania decyzji, dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej. Uczniowie mogą uczestniczyć w jednym lub kilku spotkaniach o odmiennej tematyce, odbywających się w różnych pracowniach przedmiotów zawodowych.

W środę, 15 lutego br. odbyły się warsztay dla przyszłych techników informatyków, poświęcone tematyce sieci komputerowych.
Uczniowie gimnazjów dowiedzieli się, jak przebiega proces kształcenia w tym zawodzie, kiedy uzyskuje się tytuł technika i jakie warunki należy spełnić w celu jego otrzymania. Pod okiem starszych kolegów mieli sposobność samodzielnego wykonania kabla sieciowego i nanosili poprawki w tekście opisu strony internetowej. Gimnazjaliści zwiedzili trzy spośród sześciu pracowni informatycznych.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i życzymy rozsądnych decyzji.

Zajęcia przygotowały i przeprowadziły: Ewa Seniow i Anna Kortyna.Anna Kortyna