FILM „WOŁYŃ” I STOSUNKI POLSKO - UKRAIŃSKIE 1918 - 1947

W dniu 25 października 2016 r. uczniowie naszej szkoły udali się do kina „Świt” na film pt. „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Jest to polski dramat wojenny, którego scenariusz powstał na kanwie opowiadań Stanisława Srokowskiego oraz wspomnień świadków rzezi wołyńskiej w latach 1943–1944.

Lata 1939 – 1947 były w historii stosunków polsko – ukraińskich okresem szczególnym. Krwawy konflikt, który rozgorzał wówczas na ziemiach wschodnich II RP, głęboko wrył się w pamięć zbiorową obu narodów i każde o nim przypomnienie wywołuje po dziś dzień żywe, emocjonalne reakcje. Z drugiej zaś strony, pamięć jest najcenniejszym wyrazem hołdu dla ofiar, które na ogromną skalę poniosła zarówno ludność polska jak i ukraińska. Nie znając historii stosunków polsko – ukraińskich w latach 1918 - 1947 nie jesteśmy w stanie zrozumieć Zbrodni Wołyńskiej, która w powszechnej świadomości historycznej wciąż pozostaje białą plamą. Jak pokazują statystyki, ponad połowa współczesnych Polaków nie wie, co działo się w Galicji Wschodniej w w/w okresie i co wydarzyło się na Wołyniu w latach 1943 – 1944

W celu lepszego zrozumienia wydarzeń, które obrazuje film „Wołyń”, w klasach technikum oraz w zainteresowanych tematyką klasach ZSZ, zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Stosunki polsko – ukraińskie w latach 1918 – 1947. Zbrodnia Wołyńska”.

Uczniowie mieli okazję poznać:
a) genezę, zasięg i skutki przeprowadzonej w latach 1943 – 1944 przez nacjonalistów ukraińskich akcji przeciwko ludności polskiej na Wołyniu oraz w Galicji Wschodniej;
b) reakcje Polaków na to zagrożenie – formy samoobrony, postawy polskiego podziemia zbrojnego. Część zajęć została poświęcona na analizę ówczesnych inicjatyw ukraińskich, których celem było utworzenie niezależnej Ukrainy oraz uniknięcie zależności od ZSRR. Niezwykle pomocne okazały się nagrania relacji świadków omawianej problematyki. Ważnym punktem rozważań było wywołanie refleksji wśród uczniów nad problemem trudnego sąsiedztwa, rodzenia się nienawiści między narodami i jej konsekwencji.

Małgorzata Nikiel

zobacz prezentację >>>