Magdalena Wróbel, absolwentka ZSTiL, została doceniona przez komisję konkursu "Verba Veritatis 2016". Jej praca doktorska otrzymała pierwsze miejsce.


Oficjalne i uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce 13 października podczas Konferencji Nienieodpowiedzialni pt. "Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?", która odbyła się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Decyzją kapituły spośród 38 zgłoszonych do konkursu prac wyłoniono 10 laureatów i wyróżnionych w trzech kategoriach: prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie. W ostatniej kategorii pierwsze miejsce zdobyła dr Magdalena Wróbel, autorka pracy doktorskiej pt. "Model zarządzania konsumpcją odpowiedzialną instrumentem rozwoju zrównoważonego i trwałego". Jej promotorem była dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Magdalena Wróbel - doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Absolwentka studiów podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego. W swojej działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu, konsumpcji odpowiedzialnej oraz rozwoju zrównoważonego i trwałego. Uczestniczyła w realizacji 9 zespołowych projektów badawczych i realizowała 3 indywidualne projekty badawcze. W 2004 roku ukończyła 5-letnie Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica.