Wyklad dla maturzystów.


Dnia 29.09.2015r. odbyło się w nasze szkole spotkanie dla uczniów klas czwartych technikum
z dr Tomaszem Bielakiem - doktorem nauk humanistycznych, medioznawcą, literaturoznawcą, nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz ATH w Bielsku-Białej. Spotkanie dotyczyło technik prezentacyjnych w nowej maturze z języka polskiego.

Wykład poświęcony był sposobom przygotowania się do nowej matury z języka polskiego. Istotne było to, że uczniowie otrzymali wiadomości związane z konkretnym przedmiotem, a nie zestaw ogólnych zasad związanych z autoprezentacją. Poruszone zagadnienia dotyczyły sposobu przygotowania się, budowania warsztatu, zestawiania lektur i tekstów kultury, rozplanowania wypowiedzi w czasie.

Dodatkowo młodzież miała możliwość wzięcia udziału w wykładzie pt. ,,Czego chcą od nas obrazy?”.

Spotkanie poświęcone było interpretowaniu współczesnych obrazów pojawiających się w mediach – uczniowie mieli sposobność zobaczyć, jak można owym obrazem manipulować, nadawać mu nowe znaczenia, modyfikować go i wpływać na emocje odbiorców.
Joanna Murawska