Zastępstwa

 

piątek, 24 maj 2019r.

 
 Nauczyciel nieobecny   Lekcja   Klasa   Nauczyciel zastępujący   Sala   Uwagi 

 Przypominamy o przynoszeniu ocen z praktyki 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Włodyka Włodzimierz 

 7 

 1BA/2 

 do domu 

  

  

  

 7 

 1BB/2 

 do domu 

  

  

 

 

poniedziałek, 27 maj 2019r.

 
 Nauczyciel nieobecny   Lekcja   Klasa   Nauczyciel zastępujący   Sala   Uwagi 

 Przypominamy o przynoszeniu ocen z praktyki 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Klasa: 2TI - wycieczka 

  

  

  

  

 Uczniowie pozostający (z klasy 2TI) chodzą na lekcje według planu kl. 1TB