1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 2011r. dzień 1 marca został ustanowiony jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W myśl Ustawy „Żołnierze Wyklęci” to: „bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Data 1 marca nie jest przypadkowa i nawiązuje do 1 marca 1951 roku. Tego dnia w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie ZSTiL uczcili Pamięć Żołnierzy Niezłomnych uczestnicząc w różnych formach zajęć:

a) Na lekcjach historii poznali najważniejsze fakty dotyczące losów omawianych żołnierzy, wybrane organizacje poakowskie oraz ich cele i działalność. Zaznajomili się z metodami postępowania UB wobec podziemia niepodległościowego oraz tragizmem sytuacji żołnierzy. Próbowali zrozumieć rozterki moralne działaczy podziemia antykomunistycznego, przyczyny i skutki represji UB wobec tegoż podziemia, a także znaczenie oporu dla walki o suwerenność Polski. Ważnym czynnikiem zajęć było kształtowanie szacunku dla postaw patriotycznych oraz ludzi, którzy odrzucając konformizm walczyli o niepodległą i suwerenną Polskę. W  nawiązaniu do dyskusji uczniowie obejrzeli fragmenty filmu pt. „Pseudonim Anoda”.

b) W dniu 06 marca 2017 r. wzięli udział w zajęciach warsztatowych pt. „Historie żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po roku 1945”, które prowadził zaproszony pracownik IPN.

c) W dniu 09 marca br. uczniowie klasy 4 Tb pod opieką pani Małgorzaty Nikiel reprezentowali naszą szkołę podczas miejskich obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą św. w kościele pw. św. A. Boboli. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami Sobieskiego i Mickiewicza do ronda Żołnierzy Niezłomnych, gdzie została odsłonięta tabliczka z nazwą ronda. Obchody zakończyło spotkanie w sali widowiskowej MDK i pokaz filmu pt. „Ziemia przemówiła”, opowiadający o losach oddziału Henryka Flame, ps. „Bartek”. Jest to historia jednej z największych zbrodni, jaką komuniści popełnili na polskich żołnierzach podziemia niepodległościowego w 1946 r.

Małgorzata Nikiel