NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” – 1 MARCA

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 2011r. dzień 1 marca został ustanowiony jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W myśl Ustawy „Żołnierze Wyklęci” to: „bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Data 1 marca nie jest przypadkowa i nawiązuje do 1 marca 1951 roku. Tego dnia w warszawskim więzieniu na Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

W celu upamiętnienia tych wszystkich, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, a którzy walczyli o niepodległą Polskę, w klasach: drugich, trzecich i czwartych technikum, zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem bogatych materiałów archiwalnych uzyskanych m.in z IPN. Inicjatorem projektu była nauczycielka historii Małgorzata Nikiel oraz uczniowie z klasy 4 THŻ: Tadeusz Kubicki, Joanna Banach i Paulina Leśnik. Autorzy przedsięwzięcia przedstawili losy powojennego podziemia niepodległościowego aż do powstania NSZZ „Solidarność”, co było przykładem najliczniejszej formy oporu Polaków wobec władzy komunistycznej.
Następnie przybliżyli sylwetki najbardziej znanych „Żołnierzy Wyklętych”, jak:

Rotmistrz Witold Pilecki „Witold”
August Emil Fieldorf „Nil”
Danuta Siedzikówna „Inka”
Henryk Flame „Bartek”
Józef Franczak „Laluś”
Józef Kuraś „Ogień”
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”
Hieronim Dekutowski „Zapora”
Franciszek Jaskulski „Zagończyk”
Edward Taraszkiewicz „Żelazny”
Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”
Stanisław Sojczyński „Warszyc”.

Klasy czwarte w ramach realizowanych wątków tematycznych miały również możliwość obejrzenia filmu: „Generał Nil” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego

Małgorzata Nikiel

zobacz prezentację >>>